​​

Apstiprināts
Ar Rīkojumu Nr.30
Rīgā, 2021. gada 16.augusts 

BASEINS JUGLA CENAS 

 • Obligāts  iepriekšējais pieraksts brīvai peldēšanai vai attiecīgās nodarbības trenera.
 • Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"  sniegtos pakalpojumus varēs saņemt personas, kurām ir:
 • COVID19 vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka personai (no 12 gadiem) ir noslēgts vakcinācijas cikls
 • vai COVID19 pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona (no 12 gadiem) ir pārslimojusi Covid-19 infekciju vai pēdējo 48h laikā veikts negatīvs Covid-19 tests ( testēšanu bez maksas  bērniem no 12 līdz 17 gadiem veiks līdz 1. septembrim).
 • Bērni vecumā līdz 11 gadiem kopā ar pieaugušo, kam ir COVID19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai pēdējo 48h laikā veikts negatīvs Covid-19 tests
 • Bērniem līdz 11 gadu vecumam apmeklējums tikai pieaugušā vai trenera uzraudzībā.
 • Pirms apmeklējuma apmeklētājiem būs jāuzrāda attiecīgais QR kods.
 • Baseinā ierašanās  15min pirms nodarbības, baseina atstāšana 30min pēc apmeklējuma.
 • Apmaksa  jāveic apmeklējuma dienā, un/vai jāpagarina pēdējā apmeklējuma reizē.
 • Nodarbības, kas izlaistas slimības u.c. apstākļu dēļ,  netiek kompensētas. Neparedzētu apstākļu dēļ, sazināties ar administrāciju ( 25618821 ANDA) vai savas nodarbības attiecīgo treneri.
 • Apmeklētājiem jāievēro speciālie noteikumi  Baseins Jugla apmeklējumam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai no 16.08.2021, , pilnu noteikumu versiju skatīt  www.baseinsjugla.lv vai baseina telpās
 • Baseina apmeklējums notiek saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem, pilnu noteikumu versiju skatīt  www.baseinsjugla.lv vai baseina telpās.
​​​

Brīvā peldēšana

PIEAUGUŠIE

( no 18 gadu vecuma)

CENA ar PVN EURO 

1 reize

9,00

2 reizes

DERĪGS vienu nedēļu  ( apmeklējumam 2x nedēļā ) 

16,00

VECĀKIEM AR BĒRNIEM LĪDZ 12 GADIEM


1bērns + 1 pieaugušais                                                                                                                                                                                                                                                        1 reize  

13,00

2 bērni + 1 pieaugušais                                                                                                                                                                                                                                                        1 reize  

17,00

2 bērni + 2 pieaugušie                                                                                                                                                                                                                                                          1 reize  

25,00

1 bērns + 2 pieaugušie                                                                                                                                                                                                                                                         1 reize  

22,00

Bērniem no 13 – 18 gadiem 


Par katru bērnu no 13- 15 gadiem                                                                                                                                                                                                                                       1 reize

6,00

Par katru bērnu no 13 – 15 gadiem                                                                                                                                                                                                                                     2 reizes 

                                                                                                                                                                                                                            DERĪGS vienu nedēļu  ( apmeklējumam 2x nedēļā )

11,00

Par katru bērnu no 16 -18 gadiem                                                                                                                                                                                                                                         1 reize

7,00

Par katru bērnu no 16 -18 gadiem                                                                                                                                                                                                                                         2 reizes 
                                                                                                                                                                                                                           
 DERĪGS vienu nedēļu ( apmeklējumam 2x nedēļā )     

                                                                                                                         

13,00

PENSIONĀRIEM, PERSONĀM, KURĀM NOTEIKTA INVALIDITĀTE (1. UN 2. GRUPA) JEBKURĀ LAIKĀ


      1 reize

8.00 

2 reizes

DERĪGS vienu nedēļu apmeklējumam 2x nedēļā 

14.00 

PENSIONĀRIEM NOTEIKTĀ LAIKĀ DARBA DIENĀS  saskaņā ar peldbaseina grafiku no 12.00 – 15.00


1 reize                        

6,00

2 reizes 

DERĪGS vienu nedēļu  ( apmeklējumam 2x nedēļā )

11,00

 PELDBASEINA NOMA 1 STUNDA ( LĪDZ 10 DALĪBNIEKIEM)

150,00

                                    

NODARBĪBU CENAS

Ūdens aerobika

1 reize

11,00 EURO

2 reizes

DERĪGS vienu nedēļu  ( apmeklējumam 2x nedēļā )

20,00 EURO

AQUABIKE un Aquabike un batuta grupu nodarbībām

1 reize

17,00 EURO

2 reizes

DERĪGS vienu nedēļu  ( apmeklējumam 2x nedēļā )

30,00 EUR0

Vingrošana ūdenī 

1 reize

9.00 

Zīdaiņu un bērnu peldināšana

1 reize

14,00 EURO

Bērnu peldēt apmācības nodarbības

1 reize*

*pirmā testa nodarbības maksa tiks ieskaitīta nākamajos apmeklējumos

13,00 EURO

2 reizes 

                                                  DERĪGS divas nedēļas 

17,00 EURO

     Vecākiem ar bērniem 2-5 gadi


1 reize


14,00 EURO 


PELDĒŠANA ŪDENĪ, KORIĢĒJOŠĀ VINGROŠANA BĒRNIEM UN MUGURAS VESELĪBAS GRUPA PIEAUGUŠAJIEM ŪDENĪ

1 reize

12,00 EURO

 2 reizes 

                                                  DERĪGS divas nedēļas 

20,00 EURO

Trenažieru zāle grupu nodarbības

1 reize

6,00 EURO