PELDĒT APMĀCĪBA


Peldēt apmācība bērniem nodarbību apraksti pa līmeņiem:

 I LĪMENIS - "JŪRAS ZIRDZIŅI "  
(6- 8 GADUS VECIEM BĒRNIEM)

Bērniem nav iepriekšējās peldēšanas pieredzes (peldēšanas apmācībā). Bērns pārvietojas ūdenī ar palīglīdzekļiem (uzroči, riņķi u.c. ).

II LĪMENIS - " DELFĪNI "
( 6- 11 GADUS VECIEM BĒRNIEM)

Bērniem ir iepriekšēja peldēšanas apmācības pieredze. Pārvietojas ūdenī bez papildus palīglīdzekļiem vismaz 20 m. Veic slīdēšanu uz  muguras un vēdera vismaz 3 m. Prot izelpot ūdenī. Prot peldēšanas veidu pamatelementus.

III LĪMENIS - " HAIZIVIS "
( 8 - 15 GADUS VECIEM BĒRNIEM )

Bērniem ir iepriekšēja peldēšanas apmācības pieredze. Prot bez apstāšanās nopeldēt vismaz 100 m brīvajā stilā. Prot slīdēšanu uz vēdera un muguras vismaz 5 m. Peld brīvajā stilā pilnā koordinācijā, pārējos peldēšanas stilus apguvis pamatelementu līmenī.

PELDĒT APMĀCĪBA BĒRNIEM KOPĀ AR VIENU NO VECĀKIEM
( 2- 5 GADUS VECIEM BĒRNIEM)

Peldēt gribētājiem no 2- 5 gadus veciem bērniem nodarbība notiek peldbaseinā kopā ar vienu no vecākiem ( mammu, tēti vai citu ģimenes locekli ) .
*Apmeklējot nodarbību līdzi personīgie mazgāšanas piederumi, peldbikses vai peldkostīms un obligāti peldcepure gan vecākiem gan bērniem. Ūdens izturīgais pampers, ja tāds nepieciešams.
* Katram bērnam peldbaseinā ir viens vecāks, ja divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes piedalās nodarbībā.


  • Obligāts  iepriekšējais pieraksts pie attiecīgās dienas peldēt apmācības nodarbības trenera
  • Peldēt apmācības nodarbība notiek tikai kopā ar treneri. Ar pārējiem iekšējiem kārtības noteikumiem iepazīstina treneri.

       Katram vecākam ir pienākums iepazīties ar sporta un  atpūtas kompleksa iekšējas kartības noteikumiem un ievērot tos.
       
       Vecāki pavada savus bērnus līdz peldbaseina durvīm.
      
      
 Obligāta ģimenes ārsta zīme - par dalību peldbaseina nodarbībās un ka bērnam nav infekciju slimību pazīme, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to         
        kontaktpersonām, Ģimenes ārsta izziņa NEDRĪKST būt vecāka par 7 dienām pirms nodarbību uzsākšanas.

Vecākiem - ir pienākums raudzīties, lai bērns neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes ( savlaicīgi ziņojot TRENERIM ), kā arī izvērtējat sava bērna noslodzi un līdzdalību nodarbībās, ja bērns apmeklē vienu vai vairākus ārpusskolas pulciņus.

      Apmeklējot nodarbību līdzi personīgie mazgāšanas piederumi, peldkostīms vai peldbikses ( ar pludmales šortiem baseinā uzturēties aizliegts ) un obligāti peldcepure.

Kā notiek treniņi: 

Peldēt apmācības nodarbības ilgums ir 40 minūtes.

Pirmajā nodarbībā treneri veic testēšanu, lai noteiktu un ieteiktu , kurā no līmeņiem bērns ir jāiekļauj peldēt apmācībai.

Pierakstīšanās kārtība:

Pierakstīšanās uz peldēt apmācības nodarbībām notiek zvanot  peldēt apmācības trenerim uz norādītu numuru. Jāizvēlas peldēt apmācības nodarbības treniņu diena, laiks un jāpiezvana tās dienas attiecīgam trenerim.

*Vietu skaits  grupās ir ierobežots!!

Peldēt apmācības nodarbību grafiks 2021/2022 sezonas gadam:
                  Pirmdiena
Karīna (25980186)

Trešdiena
Andrejs (26736424)
 
Piektdiena
Karīna (25980186)
Sestdiena
Karīna (25980186)
1.līmenis 15.00
1 * līmenis 16.00
1. līmenis 15.00
1.līmenis 13.00
1. * līmenis 15.45
 2 līmenis 16,45
1* .līmenis 15.45
1.* līmenis 13.45
2.līmenis 16.30
 3 līmenis 17.30
2. līmenis 16.30
2.līmenis 14.30
3.līmenis 17.15
1 līmenis 18.15 
2. *līmenis 17.15
2-5.GADI KOPĀ  AR VIENU NO VECĀKIEM  - 15.15