Apstiprināts

Ar Rīkojumu Nr.07

 Rīgā, 2017. gada 10.augustā

 

BRĪVĀS PELDĒŠANAS ABONEMENTU CENAS

>  Pēc  iepriekšējā pieraksta  - 25618821 ( Aija).

>  Apmeklējuma laiks 1 stunda - ( brīvā peldēšana + tvaika pirts).

> Iegādātais abonements derīgs vienu mēnesi.

>  Abonements jāiegādājas apmeklējuma dienā, un/vai jāpagarina pēdējā apmeklējuma reizē.

> Neizmantotā nodarbība netiek kompensēta. Neparedzētu apstākļu dēļ, sazināties ar administrāciju ( 25618821).

 

PIEAUGUŠIE

CENA EUR

1 reize

8,00

2 reizes

14,00

4 reizes ( abonements)

25,00

8 reizes - abonements

45,00

12 reizes- abonements

60,00

VECĀKIEM AR BĒRNIEM LĪDZ 12 GADIEM

 

1bērns + 1 pieaugušais                                                                                                           1 reize 

10,50

1bērns + 1 pieaugušais                                                                               4 reizes ( abonements)

36,00

2 bērni + 1 pieaugušais                                                                                                           1 reize 

14,00

2 bērni + 1 pieaugušais                                                                                4 reizes (abonements)

46,00

2 bērni + 2 pieaugušie                                                                                                             1 reize 

20,00

2 bērni + 2 pieaugušie                                                                                 4 reizes ( abonements)

68,00

1 bērns + 2 pieaugušie                                                                                                            1 reize 

17,50

1 bērns + 2 pieaugušie                                                                               4 reizes ( abonements)

61,00

Par katru bērnu no 13 gadiem                                                                                              1 reize

6,00

Par katru bērnu no 13 gadiem                                                                  4 reizes ( abonements)

20,00

PENSIONĀRIEM, PERSONĀM, KURĀM NOTEIKTA INVALIDITĀTE (1. UN 2. GRUPA)

 

      1 reize                       

6,00

4 reizes ( abonements)

22,00

                                                                                                                       8 reizes – (abonements) 

40,00

PENSIONĀRIEM, PERSONĀ, KURĀM NOTEIKTA INVALIDITĀTE (1. UN 2. GRUPA)

 

Darba dienās, noteiktā laikā                                                                                     1 reize                       

5,00

Darba dienās, noteiktā laikā                                                                      4 reizes ( abonements)

15,00

Darba dienās, noteiktā laikā                                                                     8 reizes –( abonements)

28,00

Darba dienās, noteiktā laikā                                                                   12 reizes – (abonements)

39,00

 PELDBASEINA NOMA 1 STUNDA ( LĪDZ 10 DALĪBNIEKIEM)

60,00

PELDĒT APMACĪBAS BĒRNIEM NODARBĪBU ABONEMENTA CENAS

Peldēt apmācību bērniem cenas :

Abonementi jāizmanto 6 nedēļu laikā no iegādes brīža. Slimības gadījumā , lai pagarinātu abonomentu jāuzrāda ģimenes ārsta zīme. Ja slimības dēļ kavēta tikai viena nodarbība, tā netiek pārcelta. Abonements nav nododams citām personām. Nezimantotās nodarbības netiek kompensētas.
      Apmeklējuma reizes          Abonementa cena
 1x nedēļā (4 nodarbības)               28,00 euro
 2x nedēļā (8 nodarbības)               52,00 euro
 Vienreizējs apmeklējums                9,00 euro


       Vecākiem ar bērniem 2-4 gadi 
1 x nedēļā ( 4 nodarbības )               40,00 euro
Vienreizējs apmeklējums               12,00 euro

Cenu piedāvājums ūdens aerobikas grupu nodarbībām

1 reize

EUR 8,00

ABONEMENTS 4X DERĪGS MĒNESI

EUR 28,00

ABONEMENTS 8x ( apmeklējot 2 reizes nedēļā ) mēnesī  abonements

EUR 50,00

AQUBIKE ( VELOTRENAŽIERU ŪDENĪ) GRUPU NODARBĪBU CENAS

Nodarbības ilgums 45 min (+15 min brīvais laiks). Nodarbība grupā līdz 8 cilvēkiem. Nodarbību apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 
 

1 reize

EUR 17,00

2 reizes

EUR 30,00

ABONEMENTS 4X DERĪGS MĒNESI

EUR 56,00

ABONEMENTS 8X DERĪGS 6 NEDĒĻAS

EUR 96,00


Treneres:  

Karīna tālr. 25 980 186  ( pirmdiena , trešdiena plkst. 20:00 un cetrurtdiena plkst. 8:00 ) 
Anda tālr. 29 890 821  ( otrdienas, ceturtdienas plkst. 19.30 un sestdienas plkst. 12.00  no 9.septembra  papildus grupa plkst 13:00 ).


 Abonementi jāizmanto tam paredzētā laikā no iegādes brīža. cf Slimības gadījumā , lai pagarinātu abonomentu jāuzrāda ģimenes ārsta zīme vai jāvienojas ar treneri. Ja slimības dēļ kavēta tikai viena nodarbība, tā netiek pārcelta. Abonements nav nododams citām personām. Nezimantotās nodarbības netiek kompensētas.